e-mail
vbs de Cirkel - de Ankering
hoofdfiguur ENKEL voor personeelsleden....de formulieren

Welkom op onze schoolwebstek

Als school ijveren wij voor een volwaardige, menselijke en christelijke ontplooiing van het kind, met het oog op zijn gelukkige toekomst en op een rechtvaardige wereld in opbouw.

Zij wil een christelijk leef- en leermilieu zijn waar directie en personeel met elkaar en met de kinderen omgaan vanuit de liefde van Jezus Christus. Ouders die hun kinderen aan onze school toevertrouwen, moeten weten dat deze evangelische inspiratie bepalend is voor de werking, de geest en de sfeer op onze school.

Wij willen elk kind initiƫren in een waaier van waarden, leerinhouden en vaardigheden. Het kind komt naar de school om met de hulp van leerkrachten en de steun van de ouders, te leren groeien naar zelfstandigheid.

Christelijke waardenopvoeding gebeurt niet alleen in de godsdienstlessen, maar in gans het schoolgebeuren. De sfeer in onze school is er een van begrip, respect en verdraagzaamheid. In het drukke schoolleven maken wij bewust ruimte vrij voor stilte, bezinning en gebed.

Onze bijzondere aandacht en zorg gaan hierbij naar de kansarme kinderen van vandaag.

Dit alles gebeurt onder het waakzame oog van het schoolbetsuur KOG ( vzw katholiek Onderwijs Grimbergen ), die de leiding heeft over haar beide scholen, de vrije basisschool de Cirkel en de vrije basisschool de Ankering.

 

 

GD 2009 - Alle rechten voorbehouden